Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 60 NANKOV Design
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 60 NANKOV Design
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 60 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer Слънцезащита
Цена без ДДС 3250.00 лв.
ДДС: 650.00 лв. Цена с ДДС: 3900.00 лв.
Ел. Корниз от 100-200см

Ел. Корниз от 100-200см

Количество: 2 бр. x 500.00 лв.

Цена: 1000.00 лв. Цена с ДДС: 1200.00 лв.
Ел. Корниз от 200-300см

Ел. Корниз от 200-300см

Количество: 2 бр. x 550.00 лв.

Цена: 1100.00 лв. Цена с ДДС: 1320.00 лв.
Ел. Корниз от 300-400см

Ел. Корниз от 300-400см

Количество: 1 бр. x 550.00 лв.

Цена: 550.00 лв. Цена с ДДС: 660.00 лв.
Ел. Корниз от 400-500см

Ел. Корниз от 400-500см

Количество: 1 бр. x 600.00 лв.

Цена: 600.00 лв. Цена с ДДС: 720.00 лв.

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 60 - Смарт Яхтинг ЕООД