Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 97 Г-н Б. Ниетреста
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 97 Г-н Б. Ниетреста
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 97 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer Слънцезащита
Цена без ДДС 8550.00 лв.
ДДС: 1710.00 лв. Цена с ДДС: 10260.00 лв.
Ел. Корниз от 100-200см

Ел. Корниз от 100-200см

Количество: 8 бр. x 500.00 лв.

Цена: 4000.00 лв. Цена с ДДС: 4800.00 лв.
Ел. Корниз от 200-300см

Ел. Корниз от 200-300см

Количество: 7 бр. x 550.00 лв.

Цена: 3850.00 лв. Цена с ДДС: 4620.00 лв.
Ел. Корниз от 600-700см

Ел. Корниз от 600-700см

Количество: 1 бр. x 700.00 лв.

Цена: 700.00 лв. Цена с ДДС: 840.00 лв.

 

Етаж -1

  • Фитнес – 1бр завеса – 270

Етаж 0

  • Спалня гости – 3бр завеси – 180, 180, 70
  • Дневна + кухня – 4бр завеси – 665, 270, 270, 180

 

Етаж 1

  • Спалня 1 – 3бр завеси – 70, 180, 180
  • Спалня 2 – 1бр завеса – 270
  • Спалня 3 – 1бр завеса – 270
  • Мастър спалня  – 3бр завеси -270, 270, 90
  • Бастър баня – 1бр щора/завеса – 270

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 97 - Смарт Яхтинг ЕООД