Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 112 Г-н В. Димитров
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 112 Г-н В. Димитров
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 112 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer Слънцезащита
Цена без ДДС 1434.00 лв.
ДДС: 286.80 лв. Цена с ДДС: 1720.80 лв.
Ел. Корниз от 300-400см

Ел. Корниз от 300-400см

Количество: 1 бр. x 536.00 лв.

Цена: 536.00 лв. Цена с ДДС: 643.20 лв.
Ел. Корниз от 100-200см

Ел. Корниз от 100-200см

Количество: 1 бр. x 420.00 лв.

Цена: 420.00 лв. Цена с ДДС: 504.00 лв.
Ел. Корниз от 200-300см

Ел. Корниз от 200-300см

Количество: 1 бр. x 478.00 лв.

Цена: 478.00 лв. Цена с ДДС: 573.60 лв.

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 112 - Смарт Яхтинг ЕООД