Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 126
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 126
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 126 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer Ел. Корнизи
Цена без ДДС 2700.00 лв.
ДДС: 540.00 лв. Цена с ДДС: 3240.00 лв.
Ел. Корниз от 0-100см

Ел. Корниз от 0-100см

Количество: 1 бр. x 500.00 лв.

Цена: 500.00 лв. Цена с ДДС: 600.00 лв.
Ел. Корниз от 100-200см

Ел. Корниз от 100-200см

Количество: 1 бр. x 500.00 лв.

Цена: 500.00 лв. Цена с ДДС: 600.00 лв.
Ел. Корниз от 200-300см

Ел. Корниз от 200-300см

Количество: 1 бр. x 550.00 лв.

Цена: 550.00 лв. Цена с ДДС: 660.00 лв.
Ел. Корниз от 300-400см

Ел. Корниз от 300-400см

Количество: 1 бр. x 550.00 лв.

Цена: 550.00 лв. Цена с ДДС: 660.00 лв.
Ел. Корниз от 400-500см

Ел. Корниз от 400-500см

Количество: 1 бр. x 600.00 лв.

Цена: 600.00 лв. Цена с ДДС: 720.00 лв.

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 126 - Смарт Яхтинг ЕООД