Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 130
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 130
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 130 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer Ел. Корнизи
Цена без ДДС 606.00 лв.
ДДС: 121.20 лв. Цена с ДДС: 727.20 лв.
Монтаж на ел. корниз до 4,0м

Монтаж на ел. корниз до 4,0м

Монтаж и свързване на ел. конриз с размер до 4,0м

Монтаж и свързване на ел. конриз с размер до 4,0м

Количество: 1 бр. x 70.00 лв.

Цена: 70.00 лв. Цена с ДДС: 84.00 лв.
Ел. Корниз от 300-400см

Ел. Корниз от 300-400см

Количество: 1 бр. x 536.00 лв.

Цена: 536.00 лв. Цена с ДДС: 643.20 лв.

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 130 - Смарт Яхтинг ЕООД