Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 137
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 137
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 137 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer Ел. Корнизи
Цена без ДДС 5860.00 лв.
ДДС: 1172.00 лв. Цена с ДДС: 7032.00 лв.
Ел. Корниз от 300-400см

Ел. Корниз от 300-400см

Количество: 5 бр. x 550.00 лв.

Цена: 2750.00 лв. Цена с ДДС: 3300.00 лв.
Ел. Корниз от 400-500см

Ел. Корниз от 400-500см

Количество: 4 бр. x 600.00 лв.

Цена: 2400.00 лв. Цена с ДДС: 2880.00 лв.
Монтаж на ел. корниз до 4,0м

Монтаж на ел. корниз до 4,0м

Монтаж и свързване на ел. конриз с размер до 4,0м

Монтаж и свързване на ел. конриз с размер до 4,0м

Количество: 5 бр. x 70.00 лв.

Цена: 350.00 лв. Цена с ДДС: 420.00 лв.
Монтаж на ел. корниз от 4,0м до 8,0м

Монтаж на ел. корниз от 4,0м до 8,0м

Монтаж на ел. корниз от 4,0м до 8,0м

Монтаж на ел. корниз от 4,0м до 8,0м

Количество: 4 бр. x 90.00 лв.

Цена: 360.00 лв. Цена с ДДС: 432.00 лв.

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 137 - Смарт Яхтинг ЕООД