Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 148
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 148
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 148 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer Слънцезащита
Цена без ДДС 1639.00 лв.
ДДС: 327.80 лв. Цена с ДДС: 1966.80 лв.
Profil motoriziran korniz

Profil motoriziran korniz

50лв цена на линеен метър

50лв цена на линеен метър

Количество: 4.7 бр. x 50.00 лв.

Цена: 235.00 лв. Цена с ДДС: 282.00 лв.
Profil motoriziran korniz

Profil motoriziran korniz

50лв цена на линеен метър

50лв цена на линеен метър

Количество: 3.44 бр. x 50.00 лв.

Цена: 172.00 лв. Цена с ДДС: 206.40 лв.
Дистанционно за ел. корниз / distancionno za el. korniz WiFi

Дистанционно за ел. корниз / distancionno za el. korniz WiFi

дистанционно за ел. корниз

дистанционно за ел. корниз

Количество: 3 бр. x 35.00 лв.

Цена: 105.00 лв. Цена с ДДС: 126.00 лв.
Мотор за ел. корниз / motor korniz WiFi

Мотор за ел. корниз / motor korniz WiFi

WiFi мотор за ел корниз

WiFi мотор за ел корниз

Количество: 3 бр. x 240.00 лв.

Цена: 720.00 лв. Цена с ДДС: 864.00 лв.
Монтаж корнизи * на линеен метър

Монтаж корнизи * на линеен метър

Количество: 16.28 бр. x 25.00 лв.

Цена: 407.00 лв. Цена с ДДС: 488.40 лв.

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 148 - Смарт Яхтинг ЕООД