Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 157
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 157
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 157 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer Жилищна автоматизация
Цена без ДДС 3150.00 лв.
ДДС: 630.00 лв. Цена с ДДС: 3780.00 лв.
Ел. Корниз от 200-300см

Ел. Корниз от 200-300см

Количество: 4 бр. x 550.00 лв.

Цена: 2200.00 лв. Цена с ДДС: 2640.00 лв.
Ел. Корниз от 300-400см

Ел. Корниз от 300-400см

Количество: 1 бр. x 550.00 лв.

Цена: 550.00 лв. Цена с ДДС: 660.00 лв.
Огъване ел. корниз - *за брой

Огъване ел. корниз - *за брой

Количество: 1 бр. x 80.00 лв.

Цена: 80.00 лв. Цена с ДДС: 96.00 лв.
Монтаж корнизи * на линеен метър

Монтаж корнизи * на линеен метър

Количество: 12.8 бр. x 25.00 лв.

Цена: 320.00 лв. Цена с ДДС: 384.00 лв.

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 157 - Смарт Яхтинг ЕООД