Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 160
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 160
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 160 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer FIBARO
Цена без ДДС 455.00 лв.
ДДС: 91.00 лв. Цена с ДДС: 546.00 лв.
euFIX адаптери за FIBARO *за брой

euFIX адаптери за FIBARO *за брой

кутия адаптер за FIBARO смарт модули

кутия адаптер за FIBARO смарт модули

Количество: 7 бр. x 65.00 лв.

Цена: 455.00 лв. Цена с ДДС: 546.00 лв.

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 160 - Смарт Яхтинг ЕООД