Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контактиi> ОВиКi> Климатизацияi> Осветлениеi> Смарт Кухняi> Безопасностi> Мултимедияi>
Оферта № 43

 

 

 

 

 

Монтаж на Fibaro Walli 

Конфигурация на Fibaro Smart Home

гр. София, Бул. Ботевградско Шосе

Diyan Ganchev
дни
0 дни
0 часа
0 минути
0 секунди

Оферта № 43

 

 

 

 

 

Монтаж на Fibaro Walli 

Конфигурация на Fibaro Smart Home

гр. София, Бул. Ботевградско Шосе

Diyan Ganchev
Сигурност Камери Смарт Сензори Смарт контакти ОВиК Климатизация Осветление Смарт Кухня Безопасност Мултимедия

Цена

Обща сума: 9 655.00 лв. Цена без ДДС 9 655.00 лв. ДДС 9 655.00 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 43 - Смарт Яхтинг ЕООД

Какво включва?

Future Home Offer Труд
Цена без ДДС 450.00 лв.
ДДС: 90.00 лв. Цена с ДДС: 540.00 лв.
Труд *на час

Труд *на час

Цена за извършена работа на час.

Цена за извършена работа на час.

Количество: 9 бр. x 50.00 лв.

Цена: 450.00 лв. Цена с ДДС: 540.00 лв.

Цена

Обща сума: 0000 лв. Цена без ДДС 0000 лв. ДДС 0000 лв. Цена с ДДС

*** Информация за плащане: IBAN: BG82STSA93001528104022, Банка ДСК, Основание: Оферта № 43 - Смарт Яхтинг ЕООД